Stichting Cultuur Netwerk Zuidplas Dramacoach werkt intensief samen met de Stichting Cultuur Netwerk Zuidplas (SCNZ). Binnen het basisonderwijs in de dorpskernen van de gemeente Zuidplas wordt op gevarieerde wijze invulling gegeven aan het begrip Cultuureducatie. In nauw overleg met de scholen wordt jaarlijks, per school, een programma opgezet dat voorziet in maatwerk per groep. Een belangrijk streven is dat, in samenwerking met de school, de leerlingen in een tweejaarlijkse periode met alle culturele uitingsvormen (muziek, dans, toneel, beeldende kunst, cultureel erfgoed en literatuur en multimedia) in aanraking komen, veelal door middel van deelname aan gerichte projecten. Dramacoach geeft drama- en danslessen i.s.m. SCNZ op alle basisscholen in Nieuwerkerk a/d IJssel, Moordrecht, Zevenhuizen en Moerkapelle.
CurZusenZo
Danscoach
De Brede School Gouda
Het Mooiste Boek
Stichting Cultuur Netwerk Zuidplas
Zangcoach
Masterclass "Jij kan het ook!"
Inspiratie voor dramalessen
10 februari 2018
Zevenhuizen en Amsterdam
Masterclass "Jij kan het ook!"
Inspiratie voor dramalessen
25 maart 2018
Zevenhuizen en Amsterdam
Masterclass "Jij kan het ook!"
Inspiratie voor dramalessen
14 mei 2018
Zevenhuizen en Amsterdam