Stichting Cultuur Netwerk Zuidplas Dramacoach werkt intensief samen met de Stichting Cultuur Netwerk Zuidplas (SCNZ). Binnen het basisonderwijs in de dorpskernen van de gemeente Zuidplas wordt op gevarieerde wijze invulling gegeven aan het begrip Cultuureducatie. In nauw overleg met de scholen wordt jaarlijks, per school, een programma opgezet dat voorziet in maatwerk per groep. Een belangrijk streven is dat, in samenwerking met de school, de leerlingen in een tweejaarlijkse periode met alle culturele uitingsvormen (muziek, dans, toneel, beeldende kunst, cultureel erfgoed en literatuur en multimedia) in aanraking komen, veelal door middel van deelname aan gerichte projecten. Dramacoach geeft drama- en danslessen i.s.m. SCNZ op alle basisscholen in Nieuwerkerk a/d IJssel, Moordrecht, Zevenhuizen en Moerkapelle.
CurZusenZo
Danscoach
De Brede School Gouda
Het Mooiste Boek
Stichting Cultuur Netwerk Zuidplas
Zangcoach
Acteerlessen kinderen
5-delige cursus
23 augustus 2017
Zevenhuizen
Training "Jij kan het ook!"
Sneak Preview
13 september 2017
Zevenhuizen
Lesgeven is gruwelijk eng
Inspiratie leerkrachten kinderboekenweek
25 september 2017
Zevenhuizen