De Brede School Gouda Sinds 2008 werken wij als Dramacoach samen met De Brede School Gouda. De Brede school Gouda heeft als visie dat kinderen niet alleen op school maar ook thuis, op straat, in clubs en van vriendjes leren. Om de ontwikkelingskansen van kinderen te optimaliseren zouden deze leersituaties meer op elkaar afgestemd moeten zijn. Bovendien krijgen niet alle kinderen thuis of in hun vrije tijd dezelfde mogelijkheden om zich te ontplooien. Bekendheid met en interesse voor bijvoorbeeld sporten, lezen, computeren of kunstzinnige activiteiten zijn vaak afhankelijk van toevallige factoren. Daarmee worden de kansen op een optimale ontwikkeling van kinderen verminderd. Daarom zijn Brede Scholen ontwikkeld. Het doel van de Brede School in Gouda is: De vorming van een netwerk bestaande uit de school en andere voorzieningen (zorginstellingen, welzijn, cultuur en sport), met als doel de ontwikkelingskansen van kinderen en hun ouders te vergroten en een actieve deelname van kinderen aan de samenleving te bevorderen, kinderen een goede 'dagindeling' te bieden, mogelijke achterstanden van kinderen weg te nemen en hun sociale competentie te vergroten. Ieder schoolseizoen geven wij onderschoolse en naschoolse lessen drama en dans.
CurZusenZo
Danscoach
De Brede School Gouda
Het Mooiste Boek
Stichting Cultuur Netwerk Zuidplas
Zangcoach
Acteerstudio Kids
Lesblok 1 (14 lessen)
11 september 2018
Zevenhuizen
Acteerstudio Junior
Lesblok 1 (14 lessen)
18 september 2018
Zevenhuizen
Acteerstudio (jong) volwassenen
Lesblok 1 (14 lessen)
18 september 2018
Zevenhuizen