Cultuureducatie Cluster 2

Na intensieve voorbereidingen door o.a. vooronderzoek, pilots geven en interviews hebben wij speciaal voor Cluster 2 van het Speciaal onderwijs het programma Expressie door woord en gebaar ontwikkeld. Cluster 2 bestaat uit scholen voor dove kinderen, slechthorende kinderen, kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden en kinderen met communicatieve problemen zoals bepaalde vormen van autisme, eventueel in combinatie met een andere handicap. Ons lespakket bestaat uit een introductiebrief, een gastles drama, een gedrukte versie van een verhaal van Aapje welke gebruikt wordt in de les, een persoonlijk rekwisiet voor iedere leerling en drie dramalessen met instructies voor de klassenleraar. Dramalessen helpen de kinderen in hun ontwikkeling. Ze gaan ervaren dat ze iets kunnen laten zien aan anderen. Voor leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking zijn het opdoen van ervaringen door te handelen, dingen mee te maken en bewust gebruik te maken van de zintuiglijke waarneming noodzakelijke voorwaarden. Het lespakket is niet ontwikkeld vanuit de beperkingen van de leerlingen maar vanuit hun mogelijkheden. Door deze methode expressie door woord en gebaar op te nemen in de school werken de leerlingen aan leerdoel 2 (Sociaal Emotionele Ontwikkeling) uit de landelijk gestelde kerndoelen voor het Speciaal onderwijs: De leerlingen leren met gevoel voor zelfvertrouwen en waardering omgaan met de eigen mogelijkheden en grenzen en leren uiting te geven aan eigen wensen, gevoelens en opvattingen. Voor de klassenleraar inspireren de lessen voor verbreding van de huidige lesmethode. Na afloop van ons programma horen wij van de klassenleraren: "Wat een leuke en inspirerende nieuwe manier om met woordenschat bezig te zijn", "de kinderen reproduceerden niet, maar kwamen tijdens de dramales echt met nieuwe woorden". Het lespakket Expressie door Woord en Gebaar voor Speciaal Onderwijs Cluster 2 wordt constant vernieuwd. Het Aapje is hoofdpersoon in onze verhalen en speciaal ontwikkeld voor deze methode. De ontwikkeling en uitvoering van het lesprogramma is een een samenwerking tussen Dramacoach en 'Patricia van Schaick Organisatie & Advies' en is beschermd en vastgelegd als eigendom van deze partijen.
Acteerstudio Kids
Lesblok 1 (14 lessen)
11 september 2018
Zevenhuizen
Acteerstudio Junior
Lesblok 1 (14 lessen)
18 september 2018
Zevenhuizen
Acteerstudio (jong) volwassenen
Lesblok 1 (14 lessen)
18 september 2018
Zevenhuizen