Presentatietechniek GGD

In maart 2007 werden we benaderd door twee werknemers van de GGD Rotterdam e.o., die hun presentatietechnieken wilden verbeteren. Een programmacoördinator van de GGD en tevens zelfstandig ondernemer (Denk en Doewerk) en een adviseur op het gebeid van preventie van de GGD en tevens lector bij de Hogeschool Rotterdam en Omstreken (HR&O). Hun vraag was duidelijk, ze wilden tijdens presentaties hun boodschap beter leren overbrengen en hun publiek meer boeien.
Tijdens de proefles bleek al snel dat zij zich vaak onzeker voelden en enorm steunden op hun sheets. Hun Power Point presentatie was in feite hun presentatie. Esther Erdtsieck-Blaaser bracht de werkpunten in kaart en stelde een coachingstraject voor dat bestond uit een training presenteren m.b.v. Power Point, dramalessen en een werkbezoek. Tijdens de dramalessen werd getraind op improvisatie, speldurf, mimiek, lichaamstaal, tekstbehandeling en stemtechniek. Door verschillende dramaoefeningen hebben de cursisten geleerd om variatie aan te brengen in hun mimiek en stem, door fysieke oefeningen hebben zij inzicht gekregen in hun lichaamstaal en geleerd hoe zij dit kunnen gebruiken tijdens een presentatie en door improvisatieoefeningen hebben zij geleerd spontaniteit aan te brengen in hun presentatie. Halverwege het traject bezocht Esther een presentatie van één van de cursisten op de HR&O om waar te nemen wat goed ging en wat nog te verbeteren viel. De evaluatie van dit werkbezoek werd als zeer leerzaam ervaren. Het coachingstraject werd afgesloten met de training Power Point. Vernieuwend en verhelderend vonden de cursisten. Samenvattend kan worden gezegd dat de cursisten het een geslaagde training vonden. Door drama in te zetten als middel tijdens de training werd hun plezier in presenteren vergroot. Bovendien leerden zij spontaner en creatiever te presenteren en Power Point te zien als ondersteunend middel.
Algemene verordening gegevensbescherming
Wij gaan zorvuldig om met uw gegevens
Acteerstudio Zuidplas
Acteerlessen van 4-70+
Jij Kan Het Ook!
Inspiratieboek met CD
Acteerstudio Kids
Lesblok 1 (14 lessen)
11 september 2018
Zevenhuizen
Acteerstudio Junior
Lesblok 1 (14 lessen)
18 september 2018
Zevenhuizen
Acteerstudio (jong) volwassenen
Lesblok 1 (14 lessen)
18 september 2018
Zevenhuizen