Quick Scan

Iedereen weet dat een juiste non-verbale communicatie de sleutel van het succes is. Soft skills zijn ontzettend belangrijk, maar vaak is men zich niet bewust van de eigen persoonlijke competenties. In het huidige economische klimaat zijn trainingsbudgetten aangescherpt en is het noodzakelijk dat er alleen getraind wordt op de competenties die training behoeven. De Quick Scan voorziet in deze behoefte. Laagdrempelig en resultaatgericht.

Door diverse speloefeningen waarbij men uit de dagelijkse werkrealiteit wordt gehaald (er worden geen werksituaties nagespeeld) wordt heel snel duidelijk waar de kwaliteiten en de valkuilen liggen. Aan het einde van de Quick Scan is er voor de deelnemer duidelijk wat zijn persoonlijke non-verbale communicatie is, het belang hiervan en waar eventuele ontwikkelmogelijkheden zijn. De opdrachtgever ontvangt een rapportage met de bevindingen en een aanbeveling voor verbetering van de persoonlijke competenties. Het levert voor de deelnemers een objectief beeld op van hun soft skills. Het levert de opdrachtgever inzage op in de competenties van zijn werknemers en voorkomt investering in training op gebieden waar dat wellicht niet nodig is.

Een Quick Scan voor een individu of toto drie personen duurt 90 minuten. Voor iedere extra deelnmer wordt een half uur gerekend tot een groep van maximaal 7 personen voor 3,5 uur.
Acteerstudio Kids
Lesblok 1 (14 lessen)
11 september 2018
Zevenhuizen
Acteerstudio Junior
Lesblok 1 (14 lessen)
18 september 2018
Zevenhuizen
Acteerstudio (jong) volwassenen
Lesblok 1 (14 lessen)
18 september 2018
Zevenhuizen