Assessment Docent Theater

Momenteel voert Dramacoach een selectie-assessment uit, die er voor moet zorgen dat Dana Gooijer wordt toegelaten op de deeltijdopleiding Docent Theater van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht (HKU). Dit is een opleiding voor acteurs, (docerend) theatermakers en regisseurs met een HBO-theaterdiploma die een eerstegraads onderwijsbevoegdheid willen halen. Voorwaarde voor toelating is dat de student al enige tijd in het onderwijs werkzaam is in de vorm van een langdurige stage of aanstelling. Dana is werkzaam als docent drama bij diverse organisaties, maar heeft daar geen vakopleiding voor genoten. Tijdens de selectie-assesment en een serie privélessen wordt haar spel verbeterd en krijgt zij inzicht in haar eigen kennis en vaardigheden. Bovendien wordt haar assessment afgesloten met het opnemen van diverse monologen en dialogen. Hiermee kan zij haar speldiversiteit en vaardigheidsniveau aantonen. De opnamen zullen worden bekeken en beoordeeld door de HKU. Tot slot zal haar motivatie de beoordelingscommissie moeten overtuigen haar toe te laten tot de opleiding.
Acteerstudio Zuidplas
Acteerlessen van 4-70+
Jij Kan Het Ook!
Inspiratieboek met CD
Lesgeven is gruwelijk eng!
Inspiratie leerkrachten kinderboekenweek
Acteerstudio Kids
Lesblok 1 (14 lessen)
11 september 2018
Zevenhuizen
Acteerstudio Junior
Lesblok 1 (14 lessen)
18 september 2018
Zevenhuizen
Acteerstudio (jong) volwassenen
Lesblok 1 (14 lessen)
18 september 2018
Zevenhuizen