Assessment Docent Theater

Momenteel voert Dramacoach een selectie-assessment uit, die er voor moet zorgen dat Dana Gooijer wordt toegelaten op de deeltijdopleiding Docent Theater van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht (HKU). Dit is een opleiding voor acteurs, (docerend) theatermakers en regisseurs met een HBO-theaterdiploma die een eerstegraads onderwijsbevoegdheid willen halen. Voorwaarde voor toelating is dat de student al enige tijd in het onderwijs werkzaam is in de vorm van een langdurige stage of aanstelling. Dana is werkzaam als docent drama bij diverse organisaties, maar heeft daar geen vakopleiding voor genoten. Tijdens de selectie-assesment en een serie privélessen wordt haar spel verbeterd en krijgt zij inzicht in haar eigen kennis en vaardigheden. Bovendien wordt haar assessment afgesloten met het opnemen van diverse monologen en dialogen. Hiermee kan zij haar speldiversiteit en vaardigheidsniveau aantonen. De opnamen zullen worden bekeken en beoordeeld door de HKU. Tot slot zal haar motivatie de beoordelingscommissie moeten overtuigen haar toe te laten tot de opleiding.
Jij Kan Het Ook!
Inspiratieboek met CD
Lesgeven is gruwelijk eng!
Inspiratie leerkrachten kinderboekenweek
Musicaldagen in Nieuwerkerk
18 groepen dansen, zingen en spelen
Masterclass "Jij kan het ook!"
Inspiratie voor dramalessen
10 februari 2018
Zevenhuizen en Amsterdam
Masterclass "Jij kan het ook!"
Inspiratie voor dramalessen
25 maart 2018
Zevenhuizen en Amsterdam
Masterclass "Jij kan het ook!"
Inspiratie voor dramalessen
14 mei 2018
Zevenhuizen en Amsterdam