Toneel en/of Kunst Maken

In oktober 2007 hebben Kunstles en Dramacoach hun krachten gebundeld voor de cursus ‘Toneel en/of kunst maken’ voor kinderen in zalencentrum De Zespunt in Moordrecht. Uniek door de combinatie van toneelspelen en beeldende kunst.

Gedurende acht weken konden de cursisten leren toneelspelen of kunst maken en daarna konden zij van cursus wisselen of de eerder gekozen cursus met acht lessen verlengen. Het doel, van deze op cultuur en educatie gerichte cursus, was om kinderen te interesseren voor (toneel)kunst en te laten ervaren hoeveel plezier zij daaraan kunnen beleven. De cursus werd afgerond met een tentoonstelling en eindpresentatie, zodat de kinderen konden laten zien wat ze van toneelspelen hebben geleerd, waarvoor decor en rekwisieten zelf waren gemaakt, en welke kunstwerken zij hebben vervaardigd tijdens de kunstlessen van Deborah Asuni.
Hierna hebben we zelfstandig een serie toneellessen gegeven aan kinderen met een verstandelijke beperking. Aangezien er weinig inschrijvingen waren zijn zij toegevoegd aan de groep met kinderen zonder verstandelijke beperking die reeds een cursus volgden. Dit leidde tot een leuke, hechte en veilige groep, die een informele eindpresentatie hebben gegeven voor familieleden.
Helaas hebben we vanwege te hoge kosten na drie cursussen moeten besluiten (voorlopig) te stoppen in De Zespunt. De gemeente Moordrecht verstrekte helaas allen voor de eerste serie lessen een subsidie.
Acteerstudio Kids
Lesblok 1 (14 lessen)
11 september 2018
Zevenhuizen
Acteerstudio Junior
Lesblok 1 (14 lessen)
18 september 2018
Zevenhuizen
Acteerstudio (jong) volwassenen
Lesblok 1 (14 lessen)
18 september 2018
Zevenhuizen