Train de Trainer

Doceren en trainen vergt meer dan alleen vakkennis. Een trainer of docent moet over didactische vaardigheden en over natuurlijk overwicht beschikken om kennis en vaardigheden over te kunnen dragen, maar moet ook de leerbehoeften kunnen vaststellen, een passend lesprogramma kunnen opstellen, geschikt lesmateriaal kunnen schrijven en een les kunnen organiseren.

Drama vormt de basis van onze trainingen, waarin o.a. collectieve leerbehoeften, individuele leerbehoeften, feedback, werkvormen, (vak)didactiek en lesorganisatie aan bod komen. De deelnemers staan regelmatig zelf voor de groep om voornamelijk zelf gekozen werkvormen te oefenen en krijgen daarbij feedback van zowel de andere deelnemers als van de trainer. Relevante theorie wordt beknopt en interactief gepresenteerd.

Voor wie?
(Aankomende) trainers en docenten, die:
•  inspiratie willen opdoen,
•  (vak)kennis en (didactische) vaardigheden willen opdoen,
   opfrissen of verhogen,
•  open staan voor feedback,
•  en bereid zijn om deel te nemen aan dramaoefeningen.

Welke vormen?
•  Individuele coaching (alleen op aanvraag)
•  Groepstraining tot 10 personen
•  Groepstraining vanaf 10 personen (alleen op aanvraag)

Onze trainingen
  Individuele Coaching
  Dramadocenten Forum
  Vakdidactiek voor Dramadocenten
  Creativiteit & Gedragsproblemen
  Help! Ik maak een Groep 8 Musical
  Regisseren kan je Leren
Acteerstudio Kids
Lesblok 1 (14 lessen)
11 september 2018
Zevenhuizen
Acteerstudio Junior
Lesblok 1 (14 lessen)
18 september 2018
Zevenhuizen
Acteerstudio (jong) volwassenen
Lesblok 1 (14 lessen)
18 september 2018
Zevenhuizen